Δακρύρροια

Συχνές ερωτήσεις ...για θέματα που αφορούν τη Δακρύρροια των ενηλίκων

Μέσα από την ιστοσελίδα μας που αφορά τις συχνές ερωτήσεις σας για τηδακρύρροια η οποία παρουσιάζεται στους ενήλικες, θα σας απαντήσουμε με συντομία για το τι είναι και ποιοι παράγοντες την προκαλούν. Πως προσδιορίζεται η αιτία για την υπερβολική δακρύρροια και τέλος πως θεραπεύεται.

Θυμηθείτε: Ο οφθαλμίατρός σας είναι πάντα η καλύτερη πηγή που θα σας δώσει υπεύθυνες απαντήσεις πάνω σε θέματα που αφορούν την υγεία των ματιών σας. Σε καμμιά περίπτωση, η πληροφόρηση που θα πάρετε από την ιστοσελίδα μας δεν έχει σκοπό να τον υποκαταστήσει. Απευθυνθείτε σε αυτόν για ολοκληρωμένη πληροφόρηση.

Τί είναι η δακρύρροια;

Σε ορισμένα άτομα, τα δάκρυα λιμνάζουν στο μάτι είτε λόγω υπερβολικής παραγωγής είτε λόγω κακής αποχέτευσής τους. Το περίσσευμα των δακρύων έχει ως αποτέλεσμα να φαίνεται το μάτι υγρό, να συγκεντρώνεται το δάκρυ κατά μήκος του κάτω βλεφαρικού χείλους και τέλος από εκεί να πέφτει στο μάγουλο. Η κατάσταση αυτή αποτελεί τη δακρύρροια.

Πως παράγονται και πως αποχετεύονται τα δάκρυα;

Mικροί αδένες, οι οποίοι βρίσκονται στον επιφανειακό ιστό τόσο του λευκού του ματιού (δηλαδή του σκληρού χιτώνα) όσο και αυτού που επιστρώνει τα βλέφαρα εσωτερικά, παράγουν συνεχώς μια μικρή ποσότητα δακρύων έτσι ώστε να διατηρείται ο βολβός υγιής και ταυτόχρονα να "λιπαίνεται", διευκολύνοντας έτσι την κίνησή του. ΄Ενας μεγαλύτερος αδένας, ο δακρυϊκός, που βρίσκεται κάτω από το άνω βλέφαρο απαντά σε συγκινησιακές καταστάσεις ή σε ερεθισμό του ματιού παράγοντας έτσι μεγαλύτερες ποσότητες δακρύων.

Τα δάκρυα, αφού κατανεμηθούν στην επιφάνεια του βολβού, εισέρχονται από ένα μικρό άνοιγμα που υπάρχει σε κάθε βλέφαρο (το δακρυϊκό σημείο) και αποχετεύονται μέσω ενός μικρού σωληναρίου (το δακρυϊκό σωληνάριο) στον δακρυϊκό ασκό και κατόπιν με το ρινοδακρυικό πόρο μεταφέρονται στη μύτη. Αυτό εξηγεί γιατί "τρέχει" η μύτη μας όταν κλαίμε, αφού η περίσσεια των δακρύων φθάνει στη μύτη μέσω της φυσιολογικής αποχετευτικής οδού.

Η υπερχείλιση των δακρύων μπορεί να προκληθεί όταν τραύματα, συγγενείς διαμαρτίες και μολύνσεις, ιδίως του δακρυικού ασκού, εμποδίζουν την απαγωγή των δακρύων στο δακρυικό σημείο, το σωληνάριο, τον δακρυικό ασκό ή το ρινοδακρυικό πόρο.

Επίσης, φλεγμονές του οφθαλμού, παθήσεις των βλεφάρων, βλεφαρίδες που στρέφονται προς τον κερατοειδή, έκθεση σε δυνατό αέρα, το γλαύκωμα, ορισμένα φάρμακα, η κόπωση των ματιών ή ακόμα και η ξηροφθαλμία μπορεί να επιφέρουν υπερβολική έκκριση δακρύων.

΄Ομως, υπερβολική δακρύρροια δεν σημαίνει πάντα περίσσια δακρύων ή απόφραξη του αποχετευτικού συστήματος. Πολλές φορές άτομα με ξηροφθαλμία παραπονούνται για δακρύρροια. Αυτό συμβαίνει γιατί η ποσότητα των δακρύων που εκκρίνεται είναι πολύ μικρή, ώστε να υγραίνεται το μάτι επαρκώς, και συχνά ο μεγάλος δακρυικός αδένας αντιδρά με την παραγωγή πρόσθετων δακρύων που προκαλούν επεισόδια υπερχείλισης, παρόλο που το βασικό πρόβλημα είναι η παραγωγή λίγων δακρύων ή και η ξηροφθαλμία.

 • Κακή αποχέτευση δακρύων μπορεί να οφείλεται σε:
 • Κακή θέση του βλεφάρου ή του δακρυικού σημείου
 • Ελαττωματικό βλεφαρισμό
 • Κογχικό τραύμα (κάταγμα, διατομή)
 • Συγγενείς ανωμαλίες
 • Μολύνσεις
 • Επιπλοκές εγκαυμάτων ή ακτινοθεραπείας

Αυξημένη παραγωγή δακρύων μπορεί να οφείλεται σε:

 • Επιφανειακά ξένα σώματα
 • Αέρα, καπνό, αναθυμιάσεις
 • Μολύνσεις & αλλεργικές αντιδράσεις
 • Γλαύκωμα
 • Συγκίνηση
 • Ξηρά μάτια
Πως προσδιορίζεται η αιτία υπερβολικής δακρύρροιας;

Προκειμένου να επισημανθεί ποιος από τους παράγοντες που αναφέρονται προκαλεί την υπερβολική έκκριση δακρύων, ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί σε πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο. Μπορεί ο οφθαλμίατρος να προσπαθήσει να διοχετεύσει υγρό μέσω του αποχετευτικού συστήματος προς τη μύτη ή να πραγματοποιήσει άλλες εξετάσεις όπως είναι η μέτρηση παραγωγής των δακρύων ή η συλλογή δακρύων από τη μύτη.

Πως θεραπεύεται η υπερβολική δακρύρροια;

Η θεραπεία πάντα εξαρτάται από την εξακρίβωση της αιτίας που προκαλεί τη δακρύρροια. ΄Ετσι, αν αυτή προκαλείται από βλεφαρίδα που στρέφεται προς τον κερατοειδή, θα πρέπει να αφαιρεθεί. Αν έχει αποφραχθεί το αποχετευτικό σύστημα γίνεται προσπάθεια διάνοιξης ή παράκαμψης της φυσιολογικής οδού. Αν το πρόβλημα είναι η ξηρότητα, τότε γίνεται θεραπεία αποκατάστασης με τεχνητά δάκρυα ή και απόφραξη των δακρυϊκών σημείων.

Θα πρέπει όμως να αναφερθεί ότι, κάποιες φορές είναι δύσκολο να προσδιορισθεί η ακριβής αιτία της υπερβολικής δακρύρροιας.

endpage

Image Map