Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια

Συχνές ερωτήσεις ...για θέματα που αφορούν τη Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια

Μέσα από την ιστοσελίδα μας που αφορά τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, θα σας δώσουμε σύντομες απαντήσεις για το τι είναι και ποια άτομα έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, ποια είναι τα συμπτώματά της, πως διαπιστώνεται και τέλος, αν μπορεί να θεραπευτεί.

Θυμηθείτε : Ο οφθαλμίατρός σας είναι πάντα η καλύτερη πηγή που θα σας δώσει υπεύθυνες απαντήσεις πάνω σε θέματα που αφορούν την υγεία των ματιών σας. Σε καμμιά περίπτωση, η πληροφόρηση που θα πάρετε από την ιστοσελίδα μας δεν έχει σκοπό να τον υποκαταστήσει. Απευθυνθείτε σε αυτόν για ολοκληρωμένη πληροφόρηση.

Πως διαπιστώνεται η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

O σίγουρος τρόπος είναι ο έλεγχος από τον οφθαλμίατρο. Αν πάσχετε από διαβήτη θα πρέπει να ελέγχετε τα μάτια σας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Ο έλεγχος γίνεται, αφού ο ιατρός σας ενστάξει σταγόνες με σκοπό να διασταλούν οι κόρες των ματιών σας.

Μπορεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να θεραπευθεί;

Ο οφθαλμίατρός σας μπορεί να προτείνει φωτοπηξία με Laser. Η θεραπεία με το Laser αποσκοπεί:

  • Στην απόφραξη οπών των αγγείων του αμφιβληστροειδούς από όπου γίνεται διαρροή υγρών ή και αίματος.
  • Στην μορφή που παρουσιάζει νεόπλαστα αγγεία αποτρέπει την εμφάνιση μεγάλων ενδοϋαλοειδικών αιμορραγιών ή και τη δημιουργία αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς εμποδίζοντας έτσι την ανάπτυξη νεοπλασιών-παθολογικών αγγείων στον αμφιβληστροειδή.

Αν πάσχετε από οίδημα της ωχράς μπορείτε επίσης να υποβληθείτε σε θεραπεία με Laser. Στη περίπτωση αυτή η δέσμη του Laser εστιάζεται στα αγγεία "σφραγίζοντας" έτσι τα σημεία διαφυγής υγρών.

Βέβαια η φωτοπηξία με Laser αδυνατεί να αποκαταστήσει την όραση που έχει ήδη απωλεσθεί. Γιαυτόν το λόγο, η πρώϊμη διάγνωση της Διαβητικής Αμφιβληστροειδοπάθειας είναι ο καλύτερος τρόπος πρόληψης της απώλειας της όρασης.

Γιατί επιβάλλεται ο συχνός οφθαλμολογικός έλεγχος;

Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε την σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. ΄Ατομα τα οποία πάσχουν από διαβήτη, θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά τον οφθαλμίατρο προκειμένου να εντοπισθούν πιθανές αλλοιώσεις των ματιών τους, πριν αυτές επηρεάσουν την όραση. Στους διαβητικούς η απώλεια της όρασης μπορεί να προληφθεί στις περισσότερες περιπτώσεις με έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία.

endpage

Image Map