Οπτική Τομογραφία Cirrus HD-OCT-5000

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Cirrus HD-OCT-5000 οπτικής τομογραφίας την καθιστούν πρωτοπόρο στη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών που παρουσιάζουν παθήσεις του αμφιβληστροειδή όπως:

Ηλικιακή Εκφυλιση της Ωχράς, Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια, Οπή Ωχράς κ.α.

H σπουδαιότητα της συγκεκριμμένης OCT, εκτός των παθήσεων του αμφιβληστροειδή, διαπιστώνεται και στη μελέτη και παρακολούθηση ασθενών που πάσχουν από γλαύκωμα. Επιπλέον, τα ιδιαίτερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της Cirrus 5000 επιτρέπουν την απεικόνιση του προσθίου ημιμορίου δίνοντας έτσι τη δυνατότητα της μετεγχειρητικής παρακολούθησης ασθενών που υπεβλήθησαν σε διαθλαστική επέμβαση με excimer laser.

Στο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ, μέσα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με άρτιες συνθήκες οργάνωσης και λειτουργίας, οι ασθενείς που θα υποβληθούν σε Οπτική Τομογραφία θα λάβουν άμεσα και τεκμηριωμένα τα αποτελέσματα της εξέτασής τους με στόχο πάντα την έγκαιρη και σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση.

endpage

Image Map