Αναμονή ασθενών
Αναμονή ασθενών
Yποδοχή – αναμονή ασθενών
Yποδοχή – αναμονή ασθενών
Yποδοχή ασθενών
Yποδοχή ασθενών
Αναμονή προεγχειρητικού ελέγχου
Αναμονή προεγχειρητικού ελέγχου
Αναμονή προεγχειρητικού ελέγχου
Αναμονή προεγχειρητικού ελέγχου
Προεγχειρητικός έλεγχος PENTACAM
Προεγχειρητικός έλεγχος PENTACAM
Προεγχειρητικός έλεγχος ORBSCAN
Προεγχειρητικός έλεγχος ORBSCAN
Εξέταση στη σχυσμοειδή λυχνία
Εξέταση στη σχυσμοειδή λυχνία
Mονάδα Προεγχειρητικού ελέγχου
Mονάδα Προεγχειρητικού ελέγχου
Προεγχειρητικός έλεγχος - Ocular Response Analyzer
Προεγχειρητικός έλεγχος - Ocular Response Analyzer
Mονάδα Προεγχειρητικού ελέγχου
Mονάδα Προεγχειρητικού ελέγχου
Αίθουσα μετεγχειρικής ενημέρωσης & οδηγιών
Αίθουσα μετεγχειρικής ενημέρωσης & οδηγιών
Αποδυτήρια ασθενών
Αποδυτήρια ασθενών
Χώρος αποστείρωσης
Χώρος αποστείρωσης
Χειρουργική αίθουσα Excimer laser
Χειρουργική αίθουσα Excimer laser
Διαθλαστική επέμβαση
Διαθλαστική επέμβαση
Aίθουσα άμεσης μετεγχειρητικής παρακολούθησης
Aίθουσα άμεσης μετεγχειρητικής παρακολούθησης
Εξωτερική άποψη του Κέντρου
Εξωτερική άποψη του Κέντρου
 
 

ΜΟΝΑΔΑ Excimer Laser

Photo Gallery >

endpage

Image Map