Ψηφιακή Φλουοραγγειογραφία με ινδοκυανίνη – ICG

 

Φλουοραγγειογραφία με Ινδοκυανίνη ICG

Για την καλύτερη απεικόνιση των αγγείων του χοριοειδούς απαιτείται η ειδική εξέταση της αγγειογραφίας με ινδοκυανίνη (ICG). Όπως στη φλουοραγγειογραφία έτσι και στην αγγειογραφία με ινδοκυανίνη με τη χρήση μιας ειδικής ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής λαμβάνουμε μία σειρά φωτογραφιών των αγγείων του οφθαλμού που μας επιτρέπουν την παρακολούθηση των παθήσεων του χοριοειδούς και ιδιαίτερα της εκφύλισης της ωχράς.

Η μέθοδος της αγγειογραφίας με ινδοκυανίνη είναι η ίδια με αυτήν της φλουοραγγειογραφίας με μοναδική διαφορά τη χρωστική ουσία που εγχέεται στα αγγεία του οφθαλμού. Έτσι, ενώ ο φθορισμός της φλουορεσκεϊνης που χρησιμοποιείται στη φλουοραγγειογραφία βρίσκεται στο ορατό φάσμα, ο φθορισμός της ινδοκυανίνης βρίσκεται κοντά στο υπέρυθρο φάσμα διαπερνώντας έτσι τις διάφορες χρωστικές του οφθαλμού με αποτέλεσμα την καλύτερη απεικόνιση των αγγείων του χοριοειδούς.

Η γνώμη σας
Καλέστε μας