Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια

 

Τι είναι η Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια;

H διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες τύφλωσης και προκαλείται από αλλοιώσεις των αγγείων του αμφιβληστροειδούς. Σε μερικά άτομα που πάσχουν από διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, τα αγγεία του αμφιβλητροειδούς μπορεί να διασταλούν και να επέλθει διαρροή υγρών, ενώ σε άλλα άτομα είναι δυνατόν να αναπτυχθούν στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς παθολογικά νεοαγγεία. Οι αλλοιώσεις αυτές μπορεί να καταλήξουν σε απώλεια όρασης μέχρι και τύφλωση.

Ποια άτομα είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

Kαταρχήν οποιοσδήποτε έχει διαβήτη. Όσο περισσότερο χρόνο πάσχει ο ασθενής απο διαβήτη, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να αναπτυχθεί διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Περίπου 50% όσων παρουσιάζουν διαβήτη θα αναπτύξουν, σε κάποιο βαθμό, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια στη διάρκεια της ζωής τους.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Στα πρώϊμα στάδια της νόσου συχνά δεν υπάρχουν συμπτώματα. Ακόμα και σε σοβαρές αλλαγές στο μάτι, ο ασθενής μπορεί να μην έχει συμπτώματα που θα τον οδηγήσουν στο γιατρό. Η όραση μπορεί να παραμείνει σταθερή μέχρι του σημείου που η νόσος θα εξελιχθεί σε πιο προχωρημένο στάδιο. Η νόσος της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας δεν προκαλεί πόνο.

Όταν η ωχρά κηλίδα (το μέρος του αμφιβληστροειδούς που δίνει την κεντρική όραση) εμφανίζει οίδημα από το διαφεύγον υγρό, τότε μπορεί να παρουσιαστεί θάμπωμα στην όραση. Η κατάσταση αυτή καλείται οίδημα της ωχράς.

Αν επίσης αναπτυχθούν νεόπλαστα αγγεία στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς, τότε μπορεί να προκληθούν ενδοβολβικές αιμορραγίες που ελαττώνουν την όραση.

Πρέπει όμως να αναφερθεί ότι ακόμα και σε προχωρημένες περιπτώσεις, η νόσος μπορεί να εξελίσσεται για αρκετό χρονικό διάστημα χωρίς συμπτώματα, καθιστώντας έτσι αναγκαία την τακτική οφθαλμολογική παρακολούθηση των ατόμων που πάσχουν από διαβήτη.

Η έγκαιρη θεραπεία με λάιζερ φωτοπηξία και ακόμη σημαντικότερα η κατάλληλη χρήση ενδοφθάλμιας χορήγησης αναστολέων του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα μπορούν να αποτρέψουν απώλεια της όρασης.

Πως διαπιστώνεται η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

O σίγουρος τρόπος είναι ο έλεγχος από τον οφθαλμίατρο. Αν πάσχετε από διαβήτη θα πρέπει να ελέγχετε τα μάτια σας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. 

Στο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ διερευνώνται και αντιμετωπίζονται καθημερινά περιστατικά που αφορούν τις παθήσεις του αμφιβληστροειδούς και της ωχράς.

Επικοινωνήστε μαζί μας και συζητήστε με τους εξειδικευμένους οφθαλμιάτρους του Κέντρου μας οποιονδήποτε προβληματισμό σας σχετικά με τη Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια.

Θυμηθείτε: η υγεία των ματιών σας …φροντίδα μας καθημερινή!

    Η γνώμη σας
    Καλέστε μας