Εταιρική υπευθυνότητα

 

Σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στην Πράσινη Βίβλο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001):
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόνα μέρη, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί  στην αειφόρο επιχειρηματική επιτυχία”

Πηγή: Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Στο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ θεωρούμε ότι η εταιρική υπευθυνότητα είναι καθοριστική στην προσπάθεια όλων μας να ανταποκριθούμε στα νέα δεδομένα της χώρας μας. Μία από τις θεμελιώδεις αξίες και τις σημαντικότερες αρχές λειτουργίας του Κέντρου μας αποτελεί η συνεισφορά στην υγεία  και ευημερία της ελληνικής κοινωνίας.

Το Κέντρο μας – άρρηκτα συνδεδεμένο με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται – αναγνωρίζει την ευθύνη που του αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον και οργανώνει δράσεις και πρωτοβουλίες για έναν κόσμο καλύτερο!

Η γνώμη σας
Καλέστε μας