Σύγχρονη Τεχνολογία

 

Τo OΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ  διαθέτει την πλέον σύγχρονη τεχνολογία με ιατρικά μηχανήματα  τα οποία διαρκώς ανανεώνονται και εμπλουτίζονται ακολουθώντας κάθε ιατρική και τεχνολογική εξέλιξη.

Στους χώρους της Μονάδας μας λειτουργούν:

> Εννέα σύγχρονα οφθαλμολογικά ιατρεία ειδικών διαγνωστικών εξετάσεων

> Δύο άριστα εξοπλισμένες χειρουργικές αίθουσες

> Ιατρεία προεγχειρητικού ελέγχου

> Γραφεία μετεγχειρητικής ενημέρωσης

> Αίθουσες αναμονής

Στον ιατρικό εξοπλισμό του Κέντρου μας περιλαμβάνονται:

 • Excimer Laser EX500 WaveLight
 • FemtoSecond Laser FS200 WaveLight
 • Χειρουργικό μικροσκόπιο OPMI LUMERA 700 ZEIS
 • Συστήματα Φακοθρυψίας STELLARIS PC – CENTURION
 • Τοπογραφία Κερατοειδούς VARIO TOPOLYZER
 • Aμπερομετρία WaveLight  ANALYZER
 • Παχυμετρία Κερατοειδούς NIDEK UP1000, TOMEY SP-100, QUANTEL
 • Οπτική Τομογραφία CIRRUS 5000  ZEISS
 • Οπτικά Πεδία HUMPHREY ZEISS
 • Φλουοραγγειογραφία TRC-50DX TOPCON
 • Αναλυτής οφθαλμικής επιφάνειας IDRA SBM
 • Ενδοθηλιοσκόπιο TOPCON SP2000P
 • Selective Laser Trabeculoplasty  TANGO ellex
 • Corneal Cross Linking AVENDRO KXL
 • Παιδικό διαθλασίμετρο PLUSOPTIX
 • Κορόμετρο COLVART
 • Τονόμετρο iC100 iCARE
 • Contrast Sensitivity Test OPTEC 6500 STEREO OPTICAL
 • Οφθαλμικό Υπερηχογράφημα EYE CUBED ellex
 • Εξεταστικές μονάδες TOPCON 


Επικοινωνήστε μαζί μας
  και προγραμματίστε την επίσκεψή σας στο Κέντρο μας.

Θυμηθείτε: η υγεία των ματιών σας …φροντίδα μας καθημερινή!

Η γνώμη σας
Καλέστε μας