Μεταμόσχευση Κερατοειδούς

 

Μεταμόσχευση Κερατοειδούς

Αν ο κερατοειδής θολώσει, ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η όραση είναι η αντικατάστασή του, δηλαδή η τοποθέτηση μοσχεύματος. Η αντικατάσταση του κερατοειδούς ή τμήματός του από τον κερατοειδή κάποιου άλλου δότη ονομάζεται Μεταμόσχευση Κερατοειδούς.

Οι βασικές αιτίες που οδηγούν σε μεταμόσχευση του κερατοειδή χιτώνα του ματιού είναι:

  • τραυματισμοί και μολύνσεις
  • προχωρημένος κερατόκωνος
  • θολερότητες ή ουλές κ.α. 

Οι κυριότερες μέθοδοι μεταμόσχευσης του κερατοειδή είναι η μεταμόσχευση ολικού πάχους ή διαμπερής κερατοπλαστική, η μεταμόσχευση μερικού πάχους και η κερατοπρόσθεση.

Η μεταμόσχευση του κερατοειδή είναι η επιτυχέστερη από όλες τις μεταμοσχεύσεις ιστών. Το ποσοστό επιτυχίας εξαρτάται από την αιτία της θόλωσης. Έτσι μεταμοσχεύσεις κερατοειδή που γίνονται μετά από εκφύλιση ή μετά από επέμβαση καταρράκτη, όπως και εκείνες που γίνονται λόγω κερατόκωνου έχουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Αντίθετα, μεταμοσχεύσεις που γίνονται ύστερα από χημικά εγκαύματα έχουν μικρότερα ποσοστά επιτυχίας.

Ο κερατοειδικός ιστός για μεταμόσχευση προέρχεται από Τράπεζες οφθαλμών. Τα μοσχεύματα σπάνια απορρίπτονται από τον οργανισμό και τα κύρια σημεία που προειδοποιούν για την κατάσταση αυτή είναι η ερυθρότητα του ματιού και η επιδείνωση της όρασης. Οι επιπλοκές από την επέμβαση (εκτός της απόρριψης του μοσχεύματος) είναι ίδιες με αυτές άλλων οφθαλμολογικών επεμβάσεων όπως μόλυνση, φλεγμονή, αιμορραγία, αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης κ.α. και αντιμετωπίζονται ανάλογα.

Στο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ με το εξελιγμένο λογισμικό του FS200 της WaveLight δίνεται η δυνατότητα στο χειρουργό να δημιουργήσει κερατοειδικές τομές προσαρμοσμένες στις χειρουργικές απαιτήσεις κάθε ασθενή.

Η γνώμη σας
Καλέστε μας