Παχυμετρία Κερατοειδούς

 

Παχυμετρία Κερατοειδούς

Η παχυμετρία του κερατοειδούς είναι μια ειδική εξέταση στην οποία μετράται το πάχος του κερατοειδή. Η αξία της παχυμετρίας είναι ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητη τόσο στην εκτίμηση του γλαυκώματος όσο και στην προεγχειρητική εξέταση των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε διαθλαστική επέμβαση.

Παχυμετρία και γλαύκωμα

Το γλαύκωμα προκαλείται όταν το υγρό που κυκλοφορεί μέσα στο μάτι συσσωρεύεται λόγω κακής αποχέτευσής του, με αποτέλεσμα την αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η φυσιολογική ενδοφθάλμια πίεση κυμαίνεται από 10 έως 21mmHg. Παρόλα αυτά, είναι δυνατόν άτομα με φυσιολογική ενδοφθάλμια πίεση να παρουσιάζουν γλαυκωματικές βλάβες του οπτικού τους πεδίου σε αντίθεση με άτομα που αν και έχουν υψηλή πίεση, άνω των 21mmHg, δεν έχουν αλλοιώσεις.

Πολλές μελέτες (Ocular Hypertension Study) έχουν δείξει ότι το κεντρικό πάχος του κερατοειδή αποτελεί σημαντική ένδειξη για την ανάπτυξη του γλαυκώματος. Για πάρα πολλούς οφθαλμιάτρους, ο συνδυασμός υψηλής ενδοφθάλμιας πίεσης (μεγαλύτερη των 24mmHg) και λεπτού κερατοειδή (λεπτότερος από 555 μm) μπορεί να αποτελέσει τη βάση για αντιγλαυκωματική θεραπεία με στόχο πιθανή εξέλιξη γλαυκώματος στο μέλλον.

Παχυμετρία και διαθλαστικές επεμβάσεις

Η παχυμετρία αποτελεί απαραίτητη προεγχειρητική εξέταση στους ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε Διαθλαστική Επέμβαση. Το αποτέλεσμα που θα προκύψει από την εξέταση της παχυμετρίας σε συνδυασμό με τον βαθμό του οπτικού σφάλματος που πρόκειται να διοθρωθεί και το υπολοιπόμενο μετά την επέμβαση πάχος του κερατοειδή που θα προκύψει, καθορίζουν προεγχειρητικά εάν ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί με ασφάλεια σε Διαθλαστική Επέμβαση.

Θυμηθείτε: η υγεία των ματιών σας … φροντίδα μας καθημερινή!

Στο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ εξειδικευμένοι οφθαλμίατροι, με τη βοήθεια σύγχρονης τεχνολογίας, δίνουν απάντηση σε κάθε οφθαλμολογικό σας πρόβλημα.

Παχυμετρία Κερατοειδούς

Το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ διαθέτει όλα τα συστήματα παχυμετρίας για τη μέτρηση του πάχους του κερατοειδή:

  • Υπερηχητική Παχυμετρία NIDEK UP-1000
  • TOMEY SP-100
  • Pocket Pachymeter – QUANTEL MEDICAL
  • ORBSCAN II, PENTACAM
  • SP-2000P specular microscope

Οι εξετάσεις της παχυμετρίας γίνονται στο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ καθημερινά και τα αποτελέσματα παραδίδονται στον ασθενή αυθημερόν.

Η γνώμη σας
Καλέστε μας