Παιδοφθαλμολογίας

 

Στα σημαντικότερα οφθαλμολογικά προβλήματα της παιδικής ηλικίας περιλαμβάνονται: στραβισμός, αμβλυωπία, διαθλαστικά προβλήματα, συγγενής απόφραξη ρινοδακρυϊκού συστήματος, συστηματικές παθήσεις με οφθαλμολογικές εκδηλώσεις, συγγενής καταρράκτης & συγγενές γλαύκωμα, παθήσεις του οπίσθιου τμήματος του οφθαλμού, οφθαλμολογικές λοιμώξεις.

Ορισμένα κληρονομικά, συγγενή ή και λοιμώδη οφθαλμικά νοσήματα εμφανίζονται στα νεογνά και απαιτούν άμεσο οφθαλμολογικό έλεγχο. Ορισμένες από αυτές τις καταστάσεις, όπως ο συγγενής καταρράκτης, μπορούν να αντιμετωπισθούν με επιτυχία εάν θεραπευθούν μέσα στις πρώτες εβδομάδες από τη γέννηση.

Οι παράγοντες κινδύνου για οφθαλμολογικές παθήσεις σε ένα νεογέννητο είναι:

  • Ερυθρά της μητέρας
  • Αφροδίσια ή σχετιζόμενα με το AIDS νοσήματα
  • Παραμονή σε θερμοκοιτίδα επί μακρόν
  • Οικογενειακό ιστορικό ρετινοβλαστώματος, γενετικές παθήσεις ή συγγείς παθήσεις όπως καταρράκτης.

Και τα παιδιά όμως που δεν ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου για εμφάνιση οφθαλμολογικών παθήσεων θα πρέπει να εξετάζονται στα μάτια τους από τον παιδίατρο ή τον οικογενειακό γιατρό από τις πρώτες ημέρες της γέννησής τους.

Κάθε παιδί θα πρέπει το αργότερο μέχρι την προσχολική ηλικία να έχει εξετασθεί από τον οφθαλμίατρο. Η αμβλυωπία που είναι ένα από τα περισσότερο συνήθη προβλήματα κατά την προσχολική ηλικία (περίπου σε ποσοστό 2%) μπορεί να διορθωθεί ικανοποιητικά εάν διαγνωσθεί έγκαιρα. Η μειωμένη οπτική οξύτητα που γίνεται αντιληπτή στο ιατρείο ή κατά τον έλεγχο που γίνεται στο σχολείο απαιτεί περαιτέρω εξιολόγηση.

Κατά τη σχολική ηλικία, το μεγαλύτερο οφθαλμολογικό πρόβλημα που παρουσιάζεται στα παιδιά είναι η διαθλαστική διαταραχή, όπως αυτή της μυωπίας που δεν έχει διορθωθεί. Για τα παιδιά που εξετάζονται μια φορά το χρόνο και δεν παρουσιάζουν κάποιο σύμπτωμα ή δεν ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου για οφθαλμολογικές παθήσεις, ο οφθαλμίατρος θα καθορίσει τη συχνότητα με την οποία θα πρέπει να τον επισκέπτονται.

Παιδοφθαλμολογίας

Παιδικός Στραβισμός

Ο στραβισμός είναι μια πολύ κοινή πάθηση της παιδικής ηλικίας που αγγίζει το 4% του γενικού πληθυσμού και αντιμετωπίζεται συντηρητικά ή χειρουργικά κατά περίπτωση.

Υπάρχει σημαντική ποικιλία στραβισμικών παρεκκλίσεων (π.χ. συγκλίνων, αποκλίνων ή κάθετος στραβισμός) με κοινά στοιχεία τόσο το αισθητικό πρόβλημα όσο και τις λειτουργικές δυσκολίες που δημιουργούνται στην παιδική όραση.

Το μάτι που στραβίζει σε ένα παιδί, βαθμιαία «τεμπελιάζει», παύει δηλαδή να βλέπει καθαρά ακόμα και με τη βοήθεια γυαλιών. Το γεγονός αυτό είναι πρακτικά μη ανατάξιμο μετά την πρώτη δεκαετία της ζωής και το «τεμπέλικο» μάτι θα παραμείνει «τεμπέλικο» εφόρου ζωής. Η άμεση διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση βοηθούν στο να αποφευχθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Παιδοφθαλμολογία

Παιδοφθαλμολογίας

Αμβλυωπία

Η αμβλυωπία, το “τεμπέλικο” δηλαδή μάτι, δεν προκαλείται μόνο από το στραβισμό. Μεγάλες διαφορές στην διαθλαστική κατάσταση των δύο ματιών όπως μονόπλευρη υψηλή συγγενής μυωπία και καταστάσεις που εμποδίζουν το φως να φτάσει στο οπίσθιο τμήμα του ματιού όπως πτώση βλεφάρου, συγγενής καταρράκτης ή άλλες διαταραχές π.χ. συγγενής νυσταγμός, είναι δυνατό σε ένα παιδί να προκαλέσουν αμβλυωπία.

Η διάγνωση και η αιτιολογική θεραπεία αποτελούν  τη βάση της σωστής ιατρικής φροντίδας αυτής της καθόλου σπάνιας διαταραχής, αφού το 7% των ανθρώπων έχουν κάποιο βαθμό αμβλυωπίας που απέκτησαν στην παιδική τους ηλικία.

Παιδοφθαλμολογίας

Διαθλαστικά προβλήματα

Η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός δεν είναι δυστυχώς προνόμιο μόνο των ενηλίκων.

Η όραση ως λειτουργία στον άνθρωπο αναπτύσσεται από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Έτσι, η εύπλαστη οπτική λειτουργία των παιδιών απαιτεί τον ακριβή αντικειμενικό έλεγχο και τη χορήγηση διορθωτικών γυαλιών εάν κριθεί αναγκαίο.

Ο  προληπτικός παιδοφθαλμολογικός έλεγχος θα πρέπει να γίνεται στη γέννηση του παιδιού, στο πρώτο έτος, στο τρίτο έτος, στο πέμπτο και στη συνέχεια προληπτικά κάθε χρόνο.

Παιδοφθαλμολογίας

Άλλες οφθαλμολογικές παθήσεις στην παιδική ηλικία

>Συγγενής απόφραξη ρινοδακρυϊκού συστήματος

Αποτελεί μια κοινότατη κατάσταση αφού συναντάται στο 5-6% των νεογέννητων. Οφείλεται σε ατελή διάπλαση του συστήματος που παροχετεύει τα δάκρυα προς τη μύτη με αποτέλεσμα τα δάκρυα να λιμνάζουν και να επιμολύνονται, οπότε η έκκριση γίνεται πυώδης.

Στο 90% των περιπτώσεων και μέσα στους 6 πρώτους μήνες της ζωής επέρχεται αυτόματη διάνοιξη και ίαση. Μετά την ηλικία αυτή είναι πιθανό να απαιτηθεί καθετηριασμός του ρινοδακρυϊκού πόρου, που σε κάθε περίπτωση είναι καλό να πραγματοποιείται μεταξύ του 8ου και 12ου μήνα.

>Συγγενής Καταράκτης και Συγγενές Γλαύκωμα

Ο καταρράκτης και το γλαύκωμα παρουσιάζονται σπάνια στα παιδιά. Η ύπαρξή τους όμως μπορεί να αποβεί καταστροφική για την εύπλαστη παιδική όραση, αν δεν αντιμετωπισθούν άμεσα είτε συντηρητικά είτε, συνήθως, χειρουργικά.

>Συστηματικές Παθήσεις με οφθαλμολογικές εκδηλώσεις

Ποικίλες συγγενείς και κληρονομικές ή μη παθήσεις και σύνδρομα που αφορούν τον εγκέφαλο, τα οστά, το μεταβολισμό διαφόρων ουσιών, κ.α., έχουν χαρακτηριστικά ευρήματα από τα μάτια. Η συνεργασία του παιδοφθαλμίατρου με τον παιδίατρο και τον παιδονευρολόγο είναι καθοριστικής συχνά σημασίας, στην διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων αυτών. Παραδείγματα τέτοιων νοσημάτων είναι η νευροϊνωμάτωση, το σύνδρομο Down, το σύνδρομο Crouzon, η γαλακτοζαιμία, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η μεσογειακή αναιμία, ο σακχαρώδης διαβήτης, η μηνιγγίτιδα, ο υδροκέφαλος και πολλές ακόμη. Το παιδοφθαλμολογικό τμήμα του ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ είναι σε άμεση επικοινωνία με τους θεράποντες παιδιάτρους και παρέχει κάθε είδους εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε γονείς και ιατρούς.

>Παθήσεις του Οπισθίου Τμήματος του Οφθαλμού

Ένας μεγάλος αριθμός παθήσεων των ματιών είτε υπάρχουν από τη γέννηση είτε αναπτύσσονται στα πρώτα χρόνια της ζωής είναι δυνατό να διαγνωσθούν έγκαιρα μόνο από τον ειδικό, ώστε αν απαιτείται οποιαδήποτε μορφή θεραπείας αυτή να εφαρμοσθεί άμεσα. Η νόσος του Coats, η αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας, η τοξοπλάσμωση, η αμαύρωση του Leber, είναι μερικά παραδείγματα τέτοιων παθήσεων.

>Οφθαλμολογικές λοιμώξεις στα παιδιά

Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευπαθή στην ανάπτυξη ήπιων λοιμώξεων, όπως είναι οι επιπεφυκίτιδες και οι βλεφαρίτιδες ή και σοβαρότερων λοιμώξεων όπως η δακρυοκυστίτιδα ή η κυτταρίτιδα του οφθαλμικού κόγχου που θα απαιτήσουν εισαγωγή σε νοσοκομείο και χορήγηση ενδοφλέβιας αντιβιοτικής αγωγής.

Η γνώμη σας
Καλέστε μας