Ενδοθηλιοσκόπηση

 

Ενδοθηλιοσκόπηση

Η ενδοθηλιοσκόπηση είναι μια ειδική εξέταση όπου με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου ο οφθαλμίατρος έχει τη δυνατότητα της απευθείας εικόνας του ενδοθηλίου του οφθαλμού και της μέτρησης του αριθμού των κυττάρων του.

Τα ενδοθηλιακά κύτταρα του κερατοειδή έχουν σχήμα εξαγωνικό και κατά την παιδική ηλικία ο αριθμός τους κυμαίνεται από 3.500 έως 4.000 ανά mm2. Με την πάροδο της ηλικίας, ο αριθμός των κυττάρων μειώνεται με αποτέλεσμα οι ενήλικες να έχουν 1.500 έως 2.000 κύτταρα/mm2.

Ορισμένες παθήσεις οι οποίες προκαλούν βλάβες στο ενδοθήλιο, όπως η δυστροφία του Fuchs, οδηγούν σε ενδοθηλιακές αλλοιώσεις και τελικά σε οίδημα του κερατοειδή. Επίσης, βλάβες στο ενδοθήλιο μπορεί να προκληθούν είτε μετά από τραύμα είτε μετά την αφαίρεση ενός πολύ ώριμου καταρράκτη όπου μπορεί να οδηγήσει σε ενδοθηλιακές αλλοιώσεις και τελικά μείωση του αριθμού των κυττάρων. Κάποιες φορές, ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε επέμβαση καταρράκτη με προεγχειρητικά σχετικά μικρό αριθμό ενδοθηλιακών κυττάρων χρειάζονται περισσότερο χρόνο προκειμένου να αποκατασταθεί το οίδημα του κερατοειδή μετά την επέμβαση.

Θυμηθείτε: η υγεία των ματιών σας … φροντίδα μας καθημερινή!

Στο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ εξειδικευμένοι οφθαλμίατροι με τη βοήθεια σύγχρονης τεχνολογίας δίνουν απάντηση σε κάθε οφθαλμολογικό σας πρόβλημα!

Ενδοθηλιοσκόπηση

Η γνώμη σας
Καλέστε μας