LASER trabeculoplasty

 

LASER Trabeculoplasty – SLT

Η SLT έναι μια ήπια, μη-θερμική και μη-παρεμβατική μέθοδος αντιμετώπισης της υψηλής ενδοφθάλμιας πίεσης που σχετίζεται με το γλαύκωμα και γι’ αυτό το λόγο μπορεί να επαναληφθεί εάν κριθεί απαραίτητο. Μειώνει κατά 25% την ενδοφθάλμιο πίεση, σε ποσοστό 75 με 85% των ασθενών που έχουν υποβληθεί στη συγκεκριμένη θεραπεία.

Είναι μια διαδικασία ασφαλής και ανώδυνη, όπου με τη χρήση του συγκεκριμένου laser, μειώνεται η ενδοφθάλμιος πίεση που σχετίζεται με το γλαύκωμα, χωρίς να υπάρχουν παρενέργειες. Η θεραπεία είναι ανώδυνη αφού οι σταγόνες που θα σας ενστάξουν στο μάτι, λίγο πριν τη θεραπεία, θα σας προστατέψουν από τον πόνο.

Στη συνέχεια μέσα από έναν ειδικά σχεδιασμένο μικροσκοπικό φακό θα περάσουν οι ακτίνες του laser και θα στοχεύσουν σε συγκεκριμένα σημεία του οφθαλμού. Η όλη διαδικασία διαρκεί λίγα λεπτά. Η θεραπεία ολοκληρώνεται με τη χρήση αντιφλεγμονωδών κολλυρίων. Σε μία με τρεις ημέρες μετά την εφαρμογή της SLT, η ενδοφθάλμιος πίεση θα μειωθεί σημαντικά. 

Mε την SLT  προσφέρουμε τώρα στο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ μια νέα εναλλακτική θεραπεία σε ασθενείς που πάσχουν από γλαύκωμα.

Η γνώμη σας
Καλέστε μας