Οπή Ωχράς

 

Οπή  Ωχράς

Η ωχρά είναι η περιοχή του αμφιβληστροειδούς που είναι υπεύθυνη για την κεντρική μας όρασης με αποτέλεσμα δραστηριότητες όπως διάβασμα, γράψιμο, οδήγηση κ.α. να σχετίζονται άμεσα με αυτήν.

Η οπή της ωχράς προκαλείται όταν το υαλοειδές του ματιού (υγρό με μορφή ζελέ που καλύπτει το εσωτερικό του οφθαλμού) λόγω εκφυλιστικών αλλοιώσεων συσπάται και έλκει την επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς στην ωχρά

Η ύπαρξη οπής στην ωχρά έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια κεντρικής όρασης.

Η αντιμετώπιση της οπής της ωχράς απαιτεί χειρουργική επέμβαση η οποία ονομάζεται υαλοειδεκτομή αλλά σε πρώιμο στάδιο μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς και με ενδουαλοειδική ένεση οκριπλασμίνης (Jetrea).

Η επέμβαση της υαλοειδεκτομής και επιδιορθωση της οπής της ωχράς γίνεται με τοπική αναισθησία και δεν απαιτεί διανυκτέρευση του ασθενούς. Η εισαγωγή όμως της φυσαλίδας κατά τη διεγχειρητική διαδικασία απαιτεί μετεγχειρητικά ο ασθενής να κοιτάζει κάτω βοηθώντας έτσι ώστε να κλείσει η οπή. Ίσως χρειαστεί ο χειρουργημένος να βρίσκεται σε αυτή τη στάση (θέση φυσαλίδας όπως ονομάζεται) τουλάχιστον 4 με 7 ημέρες και η τήρηση αυτού του κανόνα είναι εξαιρετικά σημαντική για την μετεγχειρητική πορεία του ασθενή. Μετεγχειρητικά, το αέριο σταδιακά  απορροφάται από τον οργανισμό και το υγρό που θα παράγει το μάτι θα αντικαταστήσει τον όγκο του. Η όραση θα βελτιωθεί σταδιακά για το διάστημα των επόμενων 4-6 μήνων.

Στο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ η χειρουργική αντιμετώπιση περιστατικών οπής ωχράς γίνεται από εξειδικευμένο χειρουργό υαλοειδούς-αμφιβληστροειδούς με πολυετή εμπειρία.

Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς

Η γνώμη σας
Καλέστε μας