Τοπογραφία Κερατοειδούς

 

Τοπογραφία Κερατοειδούς

Η τοπογραφία Κερατοειδούς είναι μια ειδική εξέταση όπου μέσα από μία σειρά έγχρωμων χαρτών (Axial Map, Tangential Map, Elevation Map, Refractive Map) ο οφθαλμίατρος παίρνει στοιχεία που αφορούν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά της καμπυλότητας του κερατοειδή. Στην τοπογραφία αναπαρίσταται χρωματικά η κατανομή της διαθλαστικής ισχύος πάνω στην επιφάνεια του κερατοειδή, από το κέντρο του έως την περιφέρειά του. Οπως οι γεωγραφικοί χάρτες με τα χρώματα απεικονίζουν τη διαμόρφωση του εδάφους, έτσι και οι τοπογραφικοί χάρτες του κερατοειδή δείχνουν τις περιοχές με την υψηλότερη ή τη μικρότερη διαθλαστική δύναμη.

Τα ζεστά χρώματα, όπως το κόκκινο και το πορτοκαλί, αντιπροσωπεύουν κυρτές περιοχές του κερατοειδή σε αντίθεση με τα ψυχρά χρώματα, όπως το πράσινο και το μπλε, που αντιπροσωπεύουν πιο επίπεδες επιφάνειες. Επιπλέον, η κλίμακα των χρωμάτων βοηθά στη γρήγορη και εύκολη σύγκριση διαφορετικών οφθαλμών άλλα και υφιστάμενων μεταβολών στον ίδιο οφθαλμό.

H τοπογραφία αποτελεί ένα σπουδαίο διαγνωστικό εργαλείο στα χέρια των οφθαλμιάτρων. Η εξέταση της τοπογραφίας είναι απαραίτητη στις ημέρες μας για μια σειρά οφθαλμολογικών προβλημάτων, όπως:

Κερατόκωνος
Στον κερατόκωνο, οι έγχρωμοι τοπογραφικοί χάρτες ορίζουν τη θέση, το μέγεθος και την καμπυλότητα του κώνου.

Διαθλαστική Χειρουργική
Στη διαθλαστική χειρουργική η τοπογραφία του κερατοειδούς αποτελεί πρωταρχικής σημασίας εξέταση κατά την οποία αξιολογείται προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά ο ασθενής. Έτσι, προεγχειρητικά ο χειρουργός με τη βοήθεια της τοπογραφίας:

    • μπορεί να αποκλείσει από την επέμβαση ασθενείς με αρχόμενο κερατόκωνο
    • να αναβάλλει την επέμβαση εάν υπάρχουν τοπογραφικές αλλοιώσεις σε ασθενείς που έκαναν χρήση φακών επαφής μέχρι την επάνοδο της κερατοειδικής τοπογραφίας στο φυσιολογικό
    • να λάβει σοβαρά υπόψιν του τη διαμόρφωση της κερατοειδικής επιφάνειας κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του τρόπου εκτέλεσης της διαθλαστικής επέμβασης

Μετεγχειρητικά, σε επέμβαση διαθλαστικής χειρουργικής, η μελέτη των έγχρωμων τοπογραφικών χαρτών βοηθά στην αξιολόγηση και την παρακολούθηση του αποτελέσματος.

Εφαρμογή φακών επαφής
Για την αντιμετώπιση οφθαλμολογικών παθήσεων όπως διόρθωση υπολοιπόμενου διαθλαστικού σφάλματος, ανώμαλου αστιγματισμού και προχωρημένου κερατόκωνου όπου επιβάλλεται η εφαρμογή φακών επαφής, η τοπογραφία του κερατοειδούς είναι επιβεβλημένη.

Θυμηθείτε: η υγεία των ματιών σας … φροντίδα μας καθημερινή!

Στο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ εξειδικευμένοι οφθαλμίατροι, με τη βοήθεια σύγχρονης τεχνολογίας, δίνουν απάντηση σε κάθε οφθαλμολογικό σας πρόβλημα!

Η γνώμη σας
Καλέστε μας