Συχνές ερωτήσεις
για τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Θυμηθείτε : Ο οφθαλμίατρος είναι πάντα η καλύτερη πηγή για να σας δώσει υπεύθυνες απαντήσεις σε θέματα που αφορούν την υγεία των ματιών σας.

Απευθυνθείτε στο Κέντρο μας  για ολοκληρωμένη πληροφόρηση.

O σίγουρος τρόπος είναι ο έλεγχος από τον οφθαλμίατρο. Αν πάσχετε από διαβήτη θα πρέπει να ελέγχετε τα μάτια σας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Ο έλεγχος γίνεται, αφού ο ιατρός σας ενστάξει σταγόνες με σκοπό να διασταλούν οι κόρες των ματιών σας.

Ο οφθαλμίατρός σας μπορεί να προτείνει φωτοπηξία με Laser. Η θεραπεία με το Laser αποσκοπεί:

  • Στην απόφραξη οπών των αγγείων του αμφιβληστροειδούς από όπου γίνεται διαρροή υγρών ή και αίματος.
  • Στην μορφή που παρουσιάζει νεόπλαστα αγγεία αποτρέπει την εμφάνιση μεγάλων ενδοϋαλοειδικών αιμορραγιών ή και τη δημιουργία αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς εμποδίζοντας έτσι την ανάπτυξη νεοπλασιών-παθολογικών αγγείων στον αμφιβληστροειδή.

Αν πάσχετε από οίδημα της ωχράς μπορείτε επίσης να υποβληθείτε σε θεραπεία με Laser. Στη περίπτωση αυτή η δέσμη του Laser εστιάζεται στα αγγεία “σφραγίζοντας” έτσι τα σημεία διαφυγής υγρών.

Βέβαια η φωτοπηξία με Laser αδυνατεί να αποκαταστήσει την όραση που έχει ήδη απωλεσθεί. Γιαυτόν το λόγο, η πρώϊμη διάγνωση της Διαβητικής Αμφιβληστροειδοπάθειας είναι ο καλύτερος τρόπος πρόληψης της απώλειας της όρασης.

Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε την σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. ΄Ατομα τα οποία πάσχουν από διαβήτη, θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά τον οφθαλμίατρο προκειμένου να εντοπισθούν πιθανές αλλοιώσεις των ματιών τους, πριν αυτές επηρεάσουν την όραση. Στους διαβητικούς η απώλεια της όρασης μπορεί να προληφθεί στις περισσότερες περιπτώσεις με έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία.

Η γνώμη σας
Καλέστε μας