Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

 

Οι δραστηριότητες του ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ δεν περιορίζονται μόνο στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών αλλά επεκτείνονται και στο χώρο της εκπαίδευσης με την οργάνωση και διεξαγωγή προγραμμάτων συνεχούς μετεκπαίδευσης οφθαλμιάτων.

Στο Αμφιθέατρο του ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ από το 1989 έως και σήμερα πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων εισηγητών προγράμματα συνεχούς μετεκπαίδευσης στις σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές εξελίξεις της οφθαλμολογίας.

Ειδικότερα, στον τομέα της Διαθλαστικής Χειρουργικής στο Αμφιθέατρο του Κέντρου γίνονται ολοκληρωμένες παρουσιάσεις καλύπτοντας όλα τα επίδεδα γνώσεων και τεχνικών που αφορούν θέματα προεγχειρητικού ελέγχου, χειρουργικών τεχνικών και μετεγχειρητικής παρακολούθησης.

 

Συγχρόνως, με σκοπό την πρακτική άσκηση, λειτουργεί μόνιμα πειραματικό χειρουργείο με μικροσκόπιο ZEISS και video συμπαρατήρηση, μικροκερατόμους HANSATOME EXCELLUS & XP και πλήρη σειρά χειρουργικών εργαλείων excimer laser.

Στη θεωρητική και πρακτική άσκηση των διαθλαστικών επεμβάσεων προστίθεται και η δυνατότητα παρακολούθησης ζωντανών χειρουργείων.

Η εμπειρία μας στην οργάνωση και εκπαίδευση στο χώρο της οφθαλμολογίας προέρχεται και από την επιτυχή υλοποίηση σειράς Κοινοτικών Προγραμμάτων.

Από το 1991  το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ υλοποιεί ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα στα πλαίσια Κοινοτικών Προγραμμάτων.

 

Η γνώμη σας
Καλέστε μας