Παιδοφθαλμολογίας

 

Η χειρουργική αντιμετώπιση του στραβισμού γίνεται όταν ο στραβισμός ακόμα και μετά τη θεραπεία της αμβλυωπίας παραμένει. Η επέμβαση του στραβισμού σε κάποιες περιπτώσεις δεν βελτιώνει μόνο το αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και την όραση αφού σε ορισμένους ασθενείς η εξάληψη της διπλωπίας δίνει τη δυνατότητα για κάποιου βαθμού στερεοσκοπική όραση.

Η πλειονότητα των ασθενών με στραβισμό υποβάλλεται σε μία επέμβαση για την αποκατάσταση του προβλήματος. Ένα όμως μικρό ποσοστό (περίπου 20%) υποβάλλεται και σε δεύτερη επέμβαση είτε για να έχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα όταν ο στραβισμός δε διορθώθηκε πλήρως είτε γιατί το μάτι μπορεί να στράβισε ξανά.

Η επέμβαση του στραβισμού είναι ασφαλής και συνήθως αποτελεσματική έτσι ώστε να οδηγήσει σε ευθυγράμμιση των ματιών σε καμμία περίπτωση όμως δεν αντικαθιστά τα γυαλιά της αμβυωπίας.

Στο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ λειτουργεί εξειδικευμένο Παιδοφθαλμολογικό Τμήμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της όρασης στις μικρές ηλικίες. 

Η γνώμη σας
Καλέστε μας